четверг, 2 апреля 2020 г.

природні зони


Тести Води суходолу
Запитання 1
https://naurok-test.nyc3.digitaloceanspaces.com/uploads/test/155242/90005/522686_1585483156.jpg
Унікальне озеро, західна частина якого має прісну воду, а східна солону:
 А. Аральське    Б. Байкал  В. Балхаш  Г. Лобнор
Запитання 2
Укажіть назву країни, яку називають країною "тисячі озер":
 А. Фінляндія  Б. Росія   В. Естонія     Г. Канада
Запитання 3
https://naurok-test.nyc3.digitaloceanspaces.com/uploads/test/155242/90005/594965_1585483420.jpg
У Північний Льодовитий океан впадають такі великі річки Євразії, як:
 А. Хуанхе, Меконг, Янцзи, Амур   Б. Єнісей, Об, Лена   В. Інд, Ганг, Тигр, Євфрат   Г. Дунай, Дніпро, Рейн
Запитання 4
https://naurok-test.nyc3.digitaloceanspaces.com/uploads/test/155242/90005/881907_1585483484.jpg
У Атлантичний океан впадають такі великі річки Євразії, як:
А. Хуанхе, Меконг, Янцзи, Амур    Б. Єнісей, Об, Лена
В. Інд, Ганг, Тигр, Євфрат  Г. Дунай, Дніпро, Рейн
Запитання 5
https://naurok-test.nyc3.digitaloceanspaces.com/uploads/test/155242/90005/525189_1585483552.jpg
Особливістю річок басейну Тихого океану є те, що вони:
А. всі взимку замерзають  Б. усі при впадінні в море утворюють естуарій    В. більшість річок мають льодовикове живлення
Г. розливаються влітку та живляться переважно за рахунок літніх дощів
Запитання 6
Укажіть твердження, що правильно характеризують особливості внутрішніх вод Євразії: 
 А. на жодному іншому материку немає такої значної кількості великих річок
Б. у північно-західній частині материка поширена вічна мерзлота
В. у Німеччині в горах Шварцвальду бере початок одна із великих річок Європи - Дунай
Г. материк не має рівних і за площею басейнів внутрішнього стоку
Д. усі ріки материка дуже подібні за джерелами живлення і режимом стоку
Е. річки, які впадають у Середземне море, повноводні влітку і міліють взимку
Є. найглибшим озером материка Євразія є Каспійське море
Запитання 7
У якій частині материка Євразія поширена вічна мерзлота?
А. у південно-східній    Б. у північно-західній   В. у північно-східній
Г.у південно-західній
Запитання 8
Укажіть назву річки, яка живиться переважно водою від танення гірських льодовиків і снігів:   А. Лена   Б. Амур   В. Хуанхе   Г. Амудар'я
Запитання 9
Визначте правильні твердження щодо внутрішніх вод материка Євразія:
 А. зміна клімату - основна причина обміління Аральського моря
Б. великі озера Євразії зосереджені у посушливих районах
В. Волга - друга за довжиною річка Європи
Г. Меконг належить до басейну Індійського океану
Д.за площею гірських льодовиків Євразія посідає перше місце у світі
Е. Волга належить до басейну внутрішнього стоку
Є. солоність води в озері Байкал вища, ніж у Каспійському морі
Запитання 10
https://naurok-test.nyc3.digitaloceanspaces.com/uploads/test/155242/90005/730981_1585484687.png
Укажіть найдовшу річку Євразії:
А     Б    В    Г
Запитання 11
https://naurok-test.nyc3.digitaloceanspaces.com/uploads/test/155242/90005/837056_1585484979.png
Впізнай озеро за описом: "Це озеро часто називають перлиною Сибіру через красу, унікальні особливості флори і фауни. Має найбільшу глибину і найбільший обсяг води, ніж будь-яке інше прісноводне озеро в світі":
А  Іссик – Куль   Б Балхаш   В Байкал     Г Онезьке
Запитання 12
https://naurok-test.nyc3.digitaloceanspaces.com/uploads/test/155242/90005/619875_1585485410.png
Вкажіть найбільше залишкове озеро світу
А     Б    В     Г

7 клас Води суходолу Євразія


Для учнів 7 класів  Прізвище  _____________________________                                                                                              
Води суходолу Євразії
Запитання 1
Виберіть із переліку найдовшу річку Євразії
А. Хуанхе    Б. Янцзи    В. Дунай    Г. Дніпро
Запитання 2
До скількох океанів впадають річки Євразії?
А. До 2    Б. До 4    В. До 3    Г. До 1
Запитання 3
Яка річка Європи є міжнародною?
А. Рейн   Б. Дунай   В. Дніпро
Запитання 4
Річки басейну Північно - Льодовитого океану в основному живляться:
 А. Талими водами    Б. Льодовиками    В. Підземними водами
Запитання 5
Річки Інд, Тигр, Ганг належать до басейну:
А. Тихого океану   Б.Північно - Льодовитого океану   В. Індійського океану   Г. Атлантичного океану
Запитання 6
Виберіть найбільшу річку басейну внутрішнього стоку
А. Дунай    Б. Дніпро    В. Волга  Г. Амур
Запитання 7
Вкажіть річку за описом: Витік знаходиться у Швейцарії, тече через Німеччину і Нідерланди до Північного моря.  А. Дунай   Б. Рейн   В. Амур   Г. Дніпро
Запитання 8
Назвіть річку за описом: Друга за довжиною річка Європи після Волги. Починається в горах Центральної Європи і впадає у Чорне море, утворюючи велику дельту. Річка має змішане льодовиково-сніжно-дощове живлення. Вона судноплавна на всій протяжності і має велике транспортне значення.
А. Дніпро    Б Волга   В. Дунай   Г. Амур
Запитання 9
Вкажіть річку за описом: типова рівнинна річка, яка тече Східноєвропейською рівниною і впадає в Чорне море. Утворює широку дельту з численними рукавами і протоками. Живлення змішане: снігове, дощове і підземними водами. Повінь настає навесні, коли тануть сніги, а влітку та взимку рівень води низький.    А. Дніпро   Б. Дунай   В. Рейн    Г. Ганг
Запитання 10
Найдовшою річкою басейну Північно - Льодовитого океану є:
 А. Об   Б. Лєна   В. Волга   Г. Єнісей
Запитання 11
Назвіть річку за описом: Починається двома витоками в Гімалаях, тече Індо-Гангською низовиною і має рівнинний характер течії. Разом із своєю найбільшою притокою Брахмапутрою при впадінні в Бенгальську затоку він утворює найбільшу у світі дельту. 
 А. Ганг   Б. Інд   В. Амур   Г. Єнісей
Запитання 12
Які з перерахованих рік є ріками басейну Тихого океану:
 А. Лєна, Об,Єнісей   Б. Амур, Янцзи    В. Інд, Ганг    Г. Волга, Тигр, Євфрат


среда, 1 апреля 2020 г.

     Для учнів 11- х класів. Потрібно опрацювати параграфи 19, 20 і виконати тести:" Географічний простір  і світосистема", "Виконайте тести", "Демографічні процеси", "Повторення      «Атмосфера»
             Відповіді направити на електронну адресу не пізніше як 06.04. (урок за розкладом) або у групу" Географія 11Б"," Географія 11А" Viber/
Шановні учні, опрацюйте теми з географії:
 учні 7 - х класів  "Клімат Євразії" Практична робота
 учні 9 - х класів "Легка промисловість України, світу"
учні 10 - х класів  "США. економіко - географічна характеристика. Природні умови. Природні ресурси. Населенняучні 11-х класів "Населення України"